ALGEMENE VOORWAARDEN

COOKIES

We maken gebruik van cookies om je de best mogelijke gebruikservaring te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.

DRAAGBIBLIOTHEEK

RESERVEREN

Reserveren van een doek of drager kan via het online boekingssysteem op www.hetdraagbeest.be, via een inschrijvingsformulier via e-mail of telefonisch. Dit kan min. 2 dagen, max. 1 jaar van tevoren. Een doek of drager wordt pas vastgelegd na betaling van de te betalen som (uitgezonderd borg). De borg dient betaald te worden ten laatste vooraleer de huurtermijn ingaat. De betaling hiervan is de verantwoordelijkheid van de huurder. Wordt deze niet op tijd betaald, dan heeft HET DRAAGBEEST het recht de verhuur te annuleren met behoud van het betaalde bedrag.

De reservering is pas definitief na akkoord van HET DRAAGBEEST, betaling van de huurkost en ondertekening van de huurovereenkomst. De huurder verklaart het inschrijvingsformulier correct en volledig te hebben ingevuld.

Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de doek/drager (door overmacht of een onopzettelijke vergissing), wordt de huurder daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de huurder dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.

HUURTERMIJN

Huren kun je voor minimaal 4 en maximaal 28 dagen. Voor het uitgebreid testen van een drager raden we 1 à 2 weken aan (al naargelang het aantal draagmomenten). Uiteraard staat het je helemaal vrij de lengte van de huurtermijn zelf vast te leggen.

Wil je door omstandigheden langer dan 28 dagen huren? Neem contact op via info@hetdraagbeest.be en we kijken wat we voor je kunnen doen!

Bij het gebruik maken van verzending, dient de periode van verzending door de huurder mee opgenomen te worden in de aangevraagde huurtermijn.

Indien de goederen worden teruggebracht, dient er minimaal 3 werkdagen voor de afloop van de huurtermijn contact opgenomen te worden met HET DRAAGBEEST via e-mail of telefoon. Wordt deze termijn niet nageleefd, dan staat het HET DRAAGBEEST vrij extra kosten aan te rekenen bij laattijdig inleveren van de drager/doek.

Doeken/dragers worden pas meegegeven/verzonden na het voldoen van de betaling. Bij bankoverschrijving, dient de betaling op de rekening van HET DRAAGBEEST te staan op het moment van afgifte/verzending. De doek/drager dient weer terug in het bezit te zijn van HET DRAAGBEEST uiterlijk op de laatste dag van de huurtermijn.

TARIEVEN EN BETALING

Betalen van de huurkost kan contant of met bancontact op het moment van afhaling in Eppegem of vooraf online of via bankoverschrijving op rekeningnummer BE19 9731 2165 5212 t.a.v. HET DRAAGBEEST.

In het geval van verzending, dient de huurkost voldaan te worden via online betaling of bankoverschrijving op bovenstaand bankrekeningnummer.

De kosten voor verhuur bedraagt 0.95 euro per product per dag samen met een administratiekost van 2 euro per product, met een minimum van 4 en een maximum van 28 dagen. Daarenboven dient er een borg betaald te worden van minimaal 50 euro per doek/drager. De kostprijs voor verzenden bedraagt 6,50 euro voor verzendingen binnen België, 10,00 euro voor verzendingen naar Nederland. HET DRAAGBEEST verstuurt met Bpost altijd verzekerd tot € 500.

Een extra waskost van € 5 kan aangerekend worden enerzijds op aanvraag van de huurder voor ontvangst, anderzijds indien de drager/doek in een rookomgeving werd gebruikt of indien deze in contact kwam met huisdieren. De huurder voorziet om dergelijke informatie, in de mate van het mogelijke, aan te geven bij reservatie. Hiervoor zijn de nodige velden voorzien bij de online afrekening.

In uitzonderlijke gevallen kunnen doeken en/of dragers langdurig worden uitgeleend. Hiervoor dient contact opgenomen te worden via info@hetdraagbeest.be .

Bij annuleren van een reservatie minstens 7 dagen voor de start van de huurtermijn, wordt het huurbedrag ingehouden, maar mag de huurder voor dit betaalde bedrag op een andere, nader af te spreken datum een drager huren. Wanneer er binnen de 7 dagen voor de start van de huurtermijn wordt geannuleerd, wordt het volledige huurbedrag, exclusief waarborg, ingehouden als schadevergoeding.

Voor extra informatie omtrent het afstellen van de drager kan bij afhalen een afstelmoment worden geboekt voor 15,00 euro (max. 20 minuten). Dit dient van tevoren aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier.

BETALINGSMETHODES

Betalingen kunnen worden ontvangen als volgt:

 

 • contant: bij afhaling van de drager/doek bij HET DRAAGBEEST te Eppegem.
 • bancontact: online via www.hetdraagbeest.be of bij afhaling bij HET DRAAGBEEST te Eppegem.
 • bankoverschrijving1: via BE19 9731 2165 5212

 

1 Hou bij overschrijving rekening met 2 tot 3 werkdagen. Bij afhaling binnen de 3 werkdagen na overschrijving, gelieve een betalingsbewijs mee te brengen.

WAARBORG

Tot naleving van zijn verplichtingen zal de huurder bij de ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom van minimaal 50€ per gehuurde doek/drager aan HET DRAAGBEEST betalen. Deze waarborg zal door HET DRAAGBEEST aan de huurder worden teruggegeven (contant dan wel via bankoverschrijving) indien de huurder tegen uiterlijk de in deze overeenkomst voorziene einddatum, de uitgeleende goederen volledig en in goede staat aan HET DRAAGBEEST heeft terugbezorgd.

Indien wordt vastgesteld dat de drager/doek moet worden gewassen omwille van rook of dierenhaar, en dit niet werd aangegeven in het inschrijvingsformulier, behoudt HET DRAAGBEEST het recht de waarborg te laten vervallen.

Indien de huurder de doek/drager niet zou terugbrengen tegen de voorziene datum, dan verbindt de huurder er zich bij deze overeenkomst toe dat de door hem gegeven waarborg mag komen te vervallen in het voordeel van HET DRAAGBEEST als schadevergoeding ingevolge het niet-naleven van de door de huurder aangegane contractuele verbintenis.

De huurder erkent tevens dat het vervallen van de huurwaarborg in het voordeel van HET DRAAGBEEST geen enkele afbreuk doet aan het exclusief eigendomsrecht van de verhuurder op de uitgeleende goederen.

HUURDERSRECHTEN EN - PLICHTEN

De huurder beschikt vrij over de doek/drager, weliswaar binnen de globale huurvoorschriften. De huurder dient als een goed huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de betreffende goederen. De doek/drager dient door de huurder proper en ordelijk teruggebracht te worden.

Goederen dienen niet te worden gewassen door de huurder, tenzij noodzakelijk om verdere schade te vermijden. In dat geval dient HET DRAAGBEEST daarvan vooraf schriftelijk via mail op de hoogte te worden gebracht. Eventuele vlekken dienen oppervlakkig schoongemaakt te worden met een zacht detergent geschikt voor delicate stoffen.

Het is niet toegestaan te roken wanneer de doek of drager in gebruik is of wordt vastgehouden. Indien er binnenshuis wordt gerookt, behoort de huurder dit te melden bij reservering van de drager/doek, en wordt een extra kost aangerekend van +5 euro voor het wassen van de doek/drager.

Huisdieren dienen weggehouden te worden bij de doek/drager. Ze kunnen schade veroorzaken aan de dragers en doeken. Ook hiervoor geldt dat dit moet worden aangegeven op het inschrijvingsformulier.

Houdt de doek/drager uit de buurt van alle producten die de doek kunnen bevuilen en/of beschadigen (bv. rode wijn, nagellak, olie, scharen…). HET DRAAGBEEST behoudt het recht extra waskosten van de borg af te houden indien de drager/doek meer dan normaal bevuild is.

VEILIGHEID

HET DRAAGBEEST kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten.

Doeken en dragers moeten steeds worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant). De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen.

HET DRAAGBEEST biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier.

SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL

HET DRAAGBEEST verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze uit te lenen. Desalniettemin rust het gebruik van de uitgeleende goederen uitsluitend en ten allen tijde op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent de doek/drager in goede staat te hebben ontvangen.
Indien een drager/doek beschadigd wordt ontvangen door de huurder, dient de huurder HET DRAAGBEEST meteen op de hoogte te stellen, en de drager/doek niet te gebruiken. In dit geval zal het huurbedrag (met uitzondering van de verzendkosten) worden teruggestort.

Om slijtage van de gespen te voorkomen, worden dragers niet elke keer volledig gewassen, maar enkel oppervlakkig gereinigd. Er is bijgevolg geen garantie dat ze volledig vlekvrij zijn. Indien je bij binnenkomst van de drager/doek een vlek opmerkt, dan hoort dit meteen gemeld te worden. Zo niet, wordt ervan uit gegaan dat deze vlek door de huurder is toegebracht, waarna extra waskosten in rekening worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen en sabbelpads meegeleverd bij dragers of doeken dienen te allen tijde terug binnengebracht te worden aan het einde van de huurtermijn.

HET DRAAGBEEST behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen.

In geval van schade, verlies of diefstal, wordt een vergoeding bepaald, die overeenkomt met de werkelijke herstel- of vervangingskost.

VERZENDING

Doeken of dragers worden pas opgestuurd na ontvangst van een volledig inschrijvingsformulier (online of via e-mail) en ontvangst van het verschuldigde bedrag.

De huurder wordt door HET DRAAGBEEST schriftelijk op de hoogte gebracht via het door hem/haar opgegeven e-mailadres over de status van verzending. De huurtermijn gaat in van zodra de doek/drager door HET DRAAGBEEST op het postkantoor wordt binnengebracht. HET DRAAGBEEST is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de verzending tgv vertragingen bij het koeriersbedrijf.

De huurder verstuurt de doek/drager via BPost, en meldt de track & trace code van het pakket via info@hetdraagbeest.be aan HET DRAAGBEEST. De huurder is zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat het pakket op tijd wordt verzonden, zodat deze bij HET DRAAGBEEST wordt afgeleverd ten laatste op de laatste dag van de huurtermijn.

De huurder verbindt zich ertoe de doek/drager zorgvuldig te verpakken alvorens te verzenden. Bij voorkeur in dezelfde verpakking als waarmee deze werd opgestuurd door HET DRAAGBEEST of in een afgesloten zak.

De huurder is verantwoordelijk voor de verzending van de doek/drager tot deze bij HET DRAAGBEEST is aangekomen. Er wordt aangeraden het pakket verzekerd te verzenden en het verzendbewijs goed bij te houden.

ANDERE

HET DRAAGBEEST biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier.

PRIVACY

HET DRAAGBEEST erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in het inschrijvingsformulier, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de huur. De huurder behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen.

E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van HET DRAAGBEEST.

WORKSHOPS & CONSULTEN

RESERVEREN

Reserveren van een workshop of consult gebeurt online via het boekingssysteem op www.hetdraagbeest.be, via een inschrijvingsformulier, via e-mail of telefonisch. Dit kan min. 2 dagen, max. 1 jaar van tevoren.

Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de gereserveerde datum (door overmacht, te weinig deelnemers voor een workshop of een onopzettelijke vergissing), wordt de klant daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de klant dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.

Een consult of workshop kan kosteloos worden geannuleerd minimaal 10 dagen vóór de afgesproken datum. Indien er later wordt geannuleerd, wordt er 50% van de kostprijs van het geboekte consult of workshop aangerekend. Bij afzegging op de dag van het consult, behoudt HET DRAAGBEEST het recht de volledige vergoeding voor het consult aan te rekenen. Indien een consult omwille van een geldige reden (bv. ziekte) niet kan doorgaan, kan het herpland worden naar een andere datum.

VOORWAARDEN

HET DRAAGBEEST geeft enkel advies. De ouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult of workshop.

Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via het inschrijvingsformulier. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult of de geboekte workshop.

Voor elk consult geldt dat de ouder een oppas mag meebrengen voor zijn/haar kind. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Korte voed- en verschoonpauzes worden voorzien in de beschikbare tijd, maar indien er onvoldoende tijd blijkt om het consult binnen de vooropgestelde termijn te beëindigen, wordt er een extra tarief van 7,5 euro per extra kwartier aangerekend. HET DRAAGBEEST zal de betrokken partij daar steeds op voorhand van op de hoogte stellen. Het staat de ouder dan vrij het consult af te breken dan wel voort te zetten aan verhoogd tarief.

Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening hebben (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan HET DRAAGBEEST. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.

HET DRAAGBEEST behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, onderbreken, of herplannen in geval van ziekte of overmacht.

Consulten en workshops die aan huis gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden via het inschrijvingsformulier. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoud HET DRAAGBEEST het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen.

Huisdieren dienen tijdens de volledige duur van het consult ondergebracht te worden in een andere ruimte.

TARIEVEN EN BETALING

TARIEVEN

De tarieven zijn vermeld op de pagina CONSULTEN en WORKSHOPS. Voor consulten betreft het indicatieve tarieven op basis van de ingeschatte duurtijd.

Bij overschrijding van de vooraf bepaalde termijnen, behoudt HET DRAAGBEEST het recht om per begonnen kwartier 12,5 euro extra aan te rekenen.

Workshops:

 

 • max 120 min: 25 euro per persoon

 

Draagatelier:

 

 • 6 euro per persoon, 10 euro per koppel

REISVERGOEDING

Voor consulten of workshops aan huis wordt een reisvergoeding van 0,40 euro per gereden km (berekend via Google Maps) aangerekend. De reistijd (enkele rit) mag niet langer dan 45 minuten bedragen.
Pas- en infoconsulten worden niet aan huis gegeven, tenzij in een uitzonderlijk geval (na overleg).
De organisator is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een voldoende ruime en rookvrije locatie om het consult of de workshop door te laten gaan.

BETALING

 

 • Elk consult dient ten laatste onmiddellijk na afloop te worden betaald, hetzij contant, hetzij met de bankkaart.
 • Workshops moeten vooraf betaald worden via de website bij inschrijving. Indien de betaling niet ontvangen is, is de inschrijving niet bindend.

 

ANNULATIEVOORWAARDEN

100% van de kostprijs wordt teruggestort bij annulatie ten laatste 10 dagen vóór de start van de workshop of het consult. Indien er later wordt geannuleerd, wordt 50% van de kostprijs niet terugbetaald. Bij afzegging of niet opdagen op de dag zelf, behoudt HET DRAAGBEEST het recht de volledige vergoeding voor het consult aan te rekenen.

Als deelname niet mogelijk is omwille van een geldige reden (bv. ziekte), kan er deelgenomen worden aan een later georganiseerde workshop, of bijgelegd voor een individueel consult.

 

 • > 10 dagen voor aanvang: Terugbetaling of herboeking naar een ander tijdstip
 • < 10 dagen voor aanvang: 50% terugbetaling
 • dag zelf of niet opdagen: Geen terugbetaling
 • Uitzonderingen omwille van bv. ziekte zijn mogelijk

 

BETAALMETHODEN

 

 • Contant: na afloop van een individueel consult of draagatelier.
 • Bancontact: online via www.hetdraagbeest.be of na afloop van een individueel consult of draagatelier.
 • Bankoverschrijving1: via BE19 9731 2165 5212.

 

1 Hou bij overschrijving rekening met 2 tot 3 werkdagen. Bij afspraken binnen de 3 werkdagen na overschrijving, gelieve een betalingsbewijs mee te brengen.

ANDERE

HET DRAAGBEEST biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier.

Filmen of fotograferen tijdens een consult of workshop is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming.

PRIVACY

HET DRAAGBEEST erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in het inschrijvingsformulier, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de reservatie. De klant behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen.

E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van HET DRAAGBEEST.

TOP

We maken gebruik van cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bezorgen. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat als je onze website verder bezoekt. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten